Inget våld mot barn är motiverat, och allt våld mot barn kan förebyggas.

FN:s Barnrättskommitté

Läs mer hos Barnafrid (nationellt kunskapscentrum).