Frejas jourkvinnor är beredda att bistå hjälpsökande kvinnor större delen av dygnet, alla dagar i veckan. Verksamheten är ideell där råd, stöd och skydd ges behovsprövat i mån av tillgängliga resurser.