Kvinnojouren Freja i Östhammar har fått en ny webbplats. Den nya webben är utvecklad för att bättre motsvara ett modernt surfande med smarta telefoner och läsplattor, samt erbjuda mer lättläst och lättillgänglig information.

– Vi är inne i en föryngringsfas både som förening och på webben. Människor kommunicerar på andra sätt i dag än för bara tio år sedan och vi behöver så bra verktyg som möjligt för att ge information om vår verksamhet och få hjälpsökande att snabbt kunna sätta sig i kontakt med oss, säger Frejas ordförande Kristina Forsberg.

Frejas nya webbplats är anpassad för såväl vanliga datorer som smarta telefoner och läsplattor. För att få den bästa upplevelsen är det viktigt att hålla både operativsystem, vanliga webbläsare och appar uppdaterade.