Samverkan på dina villkor. Freja kan, genom sitt mångåriga nätverk och upparbetade förtroende, förmedla hjälp även från andra organisationer i samhället.

Vi har bland annat kontakt med sjukvården, polisen, socialtjänsten, jurister, andra jourer och frivilligorganisationer. Vi är också en av medlemmarna i Trygg i Östhammars kommun.

All eventuell samverkan sker på dina villkor. Vi gör ingenting som du inte själv vill. Men om du vill och behöver så aktiverar vi vårt nätverk. Vi jobbar situationsanpassat efter dina behov.