Frejas arbete vilar tryggt på demokratisk värdegrund för jämställdhet utan diskriminering. Uppfattningen om alla människors lika värde är central, liksom respekten för svensk lag och internationella konventioner.