Allt våld i samhället, psykiskt och fysiskt våld som utövas utanför våldsmonopol och nödvärnsrätt, är skadligt såväl som brottsligt.

Våld innefattar:

  • Mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor
  • Kvinnors och flickors våld mot andra kvinnor och flickor
  • Mäns och pojkars våld mot andra män och pojkar
  • Kvinnor och flickors våld mot män och pojkar

Läs mer om och få perspektiv på våld och vad vi fokuserar på genom att klicka på länkarna under den här sidan.