Freja genomför en rad olika utbildningsinsatser inom området med bland annat skolinformation och information till äldre. Vi opinionsbildar och håller föreläsningar, såväl på egna initiativ som på beställningsuppdrag. Är du intresserad av en föreläsning? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.