Nationellt centrum för kvinnofrid skriver bland annat om våld i samkönade relationer.