• Är du utsatt för våld?
  • Känner du dig hotad?

Kvinnojouren Freja i Östhammar har sedan 1984 varit verksam i Östhammars kommun och erbjuder stöd och skydd för kvinnor som behöver hjälp i samband med hot samt psykiskt och fysiskt våld.

Freja är en fristående ideell förening. Vi är politiskt och religiöst, såväl som etniskt och sexuellt, oberoende. Vi har tystnadslöfte och du får vara anonym.

Vi är en operativ krisgrupp med jourberedskap att hjälpa kvinnor och medföljande barn i nöd. Vårt naturliga upptagningsområde är Östhammars kommun. Men Freja tar emot hjälpsökande kvinnor från hela Sverige, behovsprövat och beroende på vilka resurser vi kan ställa till förfogande.