Brottsförebyggande rådet om våld i nära relationer.